Museus i Col·leccions

Arxiu Digitalitzat del Met Office (Regne Unit)

Martin Brenner’s, Pilot Balloon Resources (USA) |  Col·lecció de teodolits de sondatge meteorològic.

Smithsonian Institution (USA) | Catàlegs d’instrumentació de meteorologia.

Thermometer Museum (Alemanya)

Historiche Anemometer (Alemanya) | Col·lecció especialitzada en anemòmetres d’ús meteorològic, aviació i mineria.

Observatori de Palerm (Itàlia) | Col·lecció d’instruments meteorològics de l’observatori

Arxiu de catàlegs Observatori de Palerm

The Campbell Scientific Canada Instrument Collection