Insolació i Radiació solar | Meteomuseum

Insolació i Radiació solar

En el museu virtual hi ha presents tres tipus d’instruments: els que enregistren la insolació, els que mesuren la radiació solar i els que enregistren la radiació solar global diària. Els heliògrafs enregistren la insolació diària, que no és res més que les hores d’insolació de sol que hi ha al dia. Hi ha l’heliògraf diari tipus Jordan, l’heliògraf setmanal tipus Jordan i l’heliògraf diari tipus  Campbell–Stokes. Tots els heliògrafs de tipus Jordan fa moltes dècades que no s’utilitzen.

La radiació global o total és la suma de tres radiacions: la directa, la difusa i la reflectida. L’actinòmetre mesura la radiació solar global i l’actinògraf és l’instrument que l’enregistra. La seva unitat és el W/m².