Pluviometria | Meteomuseum

Pluviometria

Probablement l’instrument meteorològic més antic és el pluviòmetre. Tenim constància de mesures pluviomètriques en diversos pobles de l’antiguitat. La primera xarxa d’observació pluviomètrica es va crear a Corea a mitjan segle XV dC.

Aquests instruments s’utilitzen per mesurar la quantitat de precipitació del lloc on estan ubicats en un interval determinat de temps. La precipitació es mesura en mil·límetres (mm), que equival també a litres / metres quadrats. Estan ubicats a l’exterior en un espai obert. Els arbres i els edificis han d’estar a una distància que no alteri la recollida de la precipitació. L’alçada de la boca del pluviòmetre està a 1,5 metres com a mínim del terra.