Psicròmetre de tipus Daniels, (GB); final del s. XIX. | Meteomuseum

Psicròmetre de tipus Daniels, (GB); final del s. XIX.

Fitxa tècnica
  • Tipus d’instrument: psicròmetre de tipus Daniels.
  • Fabricant: desconegut.
  • Ciutat i país: desconeguda (Regne Unit).
  • Any o període de fabricació: final del segle XIX
  • Estat de conservació: bo.
  • Dimensions: 16 x 27 x 11,5 cm
  • Materials: fusta, vidre, metall, mercuri i èter.
  • Observacions: funciona. El Daniels va quedar ràpidament en desús perquè és poc pràctic. Un simple psicròmetre compost per un termòmetre sec i un altre d’humit és molt més senzill i fàcil d’usar. Durant el segle XIX va ser freqüent l’existència d’instruments amb un disseny poc pràctic; el Daniels n’és un bon exemple.