Temperatura | Meteomuseum

Temperatura

En aquest museu virtual es mostren diversos tipus de termòmetres, termògrafs i també algun instrument poc habitual.

Els termòmetres mesuren la temperatura de l’aire i, per mesurar determinats paràmetres, com ara les temperatures extremes, s’utilitzen termòmetres amb el bulb modificat. També tenim els termògrafs, aquests mesuren la temperatura de l’aire i l’enregistren de forma contínua en una banda de paper. La majoria dels termòmetres i termògrafs són dins de la garita per evitar l’efecte dels raigs solars, excepte alguns de no gaire habituals dels observatoris que mesuren la temperatura del subsòl, de l’aigua i de la neu.

Tots aquests instruments tenen una escala termomètrica, que pot ser centígrada o d’escala Celsius, Fahrenheit (països anglosaxons) i la Rèaumur (França, Alemanya i Rússia). Aquesta última està en desús des d’inicis del segle XX, ja que es va anar reemplaçant per l’escala de Celsius.