Temperatura, Humitat i Pressió | Meteomuseum

Temperatura, Humitat, Pressió Atmosfèrica

El meteorògraf és l’instrument que enregistra simultàniament de forma contínua els següents paràmetres atmosfèrics: temperatura, humitat i pressió atmosfèrica. És un instrument poc freqüent que sempre està dins de la garita meteorològica.

L’ús del meteorògraf va ser freqüent en globus i aeroplans per poder enregistrar els paràmetres atmosfèrics esmentats a l’atmosfera lliure en alçada, des de finals del segle XIX fins a la generalització de l’ús de les radiosondes a mitjan segle XX. En usos aeronàutics el tambor (que duia la banda de paper) feia una volta en poques hores.