Temperatura de l’Aigua del Mar | Meteomuseum

Temperatura de l’aigua del mar

La mesura de la temperatura de l’aigua del mar a una fondària fixa es pot fer amb un termòmetre d’inversió, el qual está allotjat dins d’una ampolla Nansen. Si es vol obtenir un registre de mesures amb intervals de pocs centímetres o a més profunditat, llavors, l’instrument que s’utilitza és una sonda. En aquest museu virtual, es mostren un termòmetre d’inversió i una sonda marina STD, que mesura: la salinitat, la temperatura i la fondària. A l’interior de la sonda hi ha un sistema informàtic que permet la recollida i la gestió de les dades.